Ліцеїсти мають право:
 • обирати профілі, форми навчання, індивідуальні програми, позакласні заняття;

 • користуватися навчально-дослідницькою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, оздоровчою, побутовою базою Ліцею;

 • на інформацію з усіх галузей знань;

 • брати участь в науково-дослідній, експериментальній, конструкторській та інших видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

 • апелювати до адміністрації Ліцею у разі незгоди з оцінкою їх діяльності; в цьому випадку адміністрація створює спеціальну комісію з перереєстрації знань ліцеїстів;

 • брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчального, науково-дослідницького та виховного процесу, дозвілля ліцеїстів;

 • брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами;

 • на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій адміністрації, педагогічних та інших працівників, які порушують або принижують їхню честь, гідність;

 • на безпечні і нешкідливі умови навчання та праці.

Ліцеїсти зобов’язані:      
 • виконувати вимоги Статуту, правила внутрішнього трудового розпорядку;

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

 • бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

 • дотримуватись законодавства, моральних, етичних норм;

 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

 • відповідально ставитись до навчання, систематично і глибоко вивчати профільні предмети та добре встигати з дисциплін загального циклу;

 • брати участь у науково-дослідницькій роботі;

 • самостійно поповнювати знання, постійно розширювати свою ерудицію, загальну культуру, розвивати в собі якості інтелігентної людини;

 • дорожити честю Ліцею, високим званням “Ліцеїст”, створювати та зміцнювати авторитет Ліцею та ліцеїста;

 • брати участь у громадському житті Ліцею та суспільно-корисній праці;

 • постійно фізично вдосконалюватися, стежити за своїм здоров’ям, займатися фізичним тренуванням та загартуванням організму;

 • виконувати правила з техніки безпеки.

У випадку грубих порушень етичних норм поведінки ліцеїст рішенням педагогічної ради може понести відповідне покарання, аж до відрахування з Ліцею.
Ліцеїст може бути відрахований з Ліцею за будь-яке порушення наступних  правил:
 1. Нечесність на дисциплінарних зборах чи в дисциплінарному розслідуванні.

 2. Вживання, доставка або володіння наркотиками та іншими речовинами наркотичної дії, які заборонені законом; зберігання наркотичних засобів.

 3. Наруга. Насильницькі, зневажливі, залякуючи,  примусові, мстиві дії або дії, які навмисно спричиняють каліцтво по відношенню до інших.

 4. Навчальний рейтинг нижче  7 балів. 

 5. Крадіжництво.

 6. Вживання, постачання або зберігання алкогольних напоїв.

 7. Дії, які наносять шкоду репутації ліцею: зневажливі вислови та дії; відмова захищати честь закладу на академічних олімпіадах та конкурсах різного рівня.

 8. Використання або зберігання ключа від приміщення Ліцею без офіційного дозволу.

 9. Порушення основних правил ліцею під час випробувального терміну.

 10. Неповага або дисциплінарне непідкорення вимогам викладачів або адміністрації.

 11. Систематичне порушення другорядних правил та розпоряджень.

 12. Пропуски занять без поважних причин до 20 годин за чверть. Поважними причинами є: хвороба (з пред’явленням медичної довідки); надзвичайні сімейні обставини (з пред’явленням заяви або пояснювальної записки на ім’я директора).

 13. Ухилення від виконання науково-дослідницької роботи учнями 9-х та 10-х класів.

 14. Ухилення від літньої практики.

В залежності від обставин порушення, перераховані далі, не призводять до відрахування з Ліцею, але можуть при особливих обставинах вести за собою серйозну дисциплінарну відповідальність.
 1. Словесне або фізичне турбування інших, яке приводить до фізичних або моральних страждань; використання нецензурних висловів на території Ліцею та Університету.

 2. Присвоєння особистого майна іншої людини без спеціального дозволу чи проникнення в комп’ютерні файли без дозволу адміністрації.

 3. Навмисне пошкодження майна Ліцею. Це тягне за собою відшкодування  збитків або ремонтні роботи  в додаток до іншої дисциплінарної санкції.

 4. Користування тютюновими виробами в приміщеннях Ліцею та Університету.

 5. Плагіат: списування чужої роботи та присвоєння її (включаючи тести, контрольні і домашні завдання), списування і присвоєння чужих думок, переробка і перефразування чужої роботи та використання її без посилання на автора, переписування авторських дисків, списування з мережі Інтернет при виконані курсової роботи.

 6. Тимчасове ухилення від навчального процесу без дозволу директора або заступника директора.

 7. Порушення Правил Ліцею про офіційну форму одягу ліцеїстів (діловий костюм чорного кольору)

 8.  Користуванням мобільним телефоном під час навчального процесу.