Розвиток соціально зрілої, творчої, конкурентоспроможної особистості,

громадянина України, здатного

до свідомого суспільного вибору,

саморозвитку і самореалізації,

відповідального за власну долю

та долю нації.